شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث قطعه 4 باند دوم بزرگراه بابامیدان-گچساران-بهبهان به علاوه احداث پل بزرگ خیر آباد

 

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

مشاور: مهندسین مشاور ایمن پنام راه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه:

شروع پروژه: 96/11/28

پیشرفت فیزیکی پروژه: 31 درصد

 

حجم خاکریزی: 546158 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 401124 متر مکعب

وزن آهن آلات: 1350397 کیلوگرم

حجم کل بتن: 35624 متر مکعب

قالب بندی: 46833 متر مربع