شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

سال اخذ مدرک

سابقه کار

مدت اشتغال در شرکت

ماه

سال

1

محسن فرجی

مدیر عامل

لیسانس راهسازی

69

25

 

25

2

عبدالحسین صالحی

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس راه و ساختمان

61

30

 

13

3

تیمور اسکندری

نائب رئیس هیئت مدیره

لیسانس راهسازی

58

34

 

13

4

علی محمودزاده

قائم مقام مدیر عامل

لیسانس عمران

81

14

 

11

5

سید عبدالمجید بوستانی

رئیس کارگاه

لیسانس عمران

79

15

 

13

6

محسن شاهی سوندی

معاون کارگاه

فوق دیپلم معماری

65

28

 

27

7

امیر حسین عاشوری

دفترفنی مرکزی

فوق دیپلم

86

7

 

6

8

محمدعلی اسماعیل پور

دفترفنی - دفترمرکزی

کارشناسی ارشد عمران

90

 

 

1

9

مهرداد کاظمی

دفترفنی کارگاه

لیسانس عمران

91

3

 

2

10

امرالله مهدی بیگی

نقشه بردارعملیات خاکی

لیسانس عمران

86

7

 

6

11

کریم کارآمد

اداری و مالی کارگاه

لیسانس حسابداری

82

12

 

10

12

احسان پاداش

اجرائی

فوق دیپلم برق

86

9

 

6

13

موسی پاداش

مسئول ماشین آلات

دیپلم فنی و حرفه ای

71

10

 

10

14

علی صابری

انباردار

دیپلم

71

12

 

10

15

علی عباسی

مسئول اجرایی

لیسانس عمران

86

8

 

6

16

محسن پناهی

 اجرایی

لیسانس عمران

87

8

 

5

17

زواره حاجتیان

سرپرست کارگاه

فوق دیپلم عمران

79

15

 

13

18

مهدی صیادی

دفترفنی - دفترمرکزی

کارشناسی ارشد عمران

91

3

 

2

19

تورج دانشور

مدیرپروژه

کارشناسی ارشد عمران

70

 

 

22

20

محمودافخمی عمله

مسئول عملیات خاکی

فوق دیپلم عمران

67

 

 

25

21

ابراهیم محمدی

رئیس کارگاه

کارشناسی عمران

72

 

 

20

22

محمدکریم قاسمی

اجرایی

فوق دیپلم عمران

79

 

 

13

23

قدرت ا... رحیمی زمان آبادی

نقشه بردار

فوق دیپلم عمران

81

 

 

11

24

صادق برامکی

HSE

کارشناسی ارشد عمران راه

88

 

 

4

25

مسعود رسولی

کنترل کیفیت

کارشناسی ارشد عمران

93

 

 

1

26

اسحاق پاد

مدیر پروژه

کارشناسی ارشد  عمران

90

 

 

2

27

علی عباسی

مسئول عملیات خاکی

کارشناسی  عمران

88

 

 

4

28

مجید نیک سرشت

اجرائی

فوق دیپلم عمران

82

 

 

10

29

شهرام امیری

عملیات پل سازی

فوق دیپلم عمران

84

 

 

8

30

خسرو سلیمانی

عملیات تقاطع

کارشناسی  عمران

68

 

 

24

31

عبدالحمید دانشمند

مدیردفترفنی

فوق دیپلم عمران

70

 

 

22

32

احمد صیادی

رئیس کارگاه

کارشناسی  عمران

74

 

 

18

33

محمد میری

مدیر دفترفنی

کارشناسی  ارشدعمران

89

 

 

3

34

غلامحسین یارمحمودی

بایگانی فنی

فوق دیپلم عمران

81

 

 

11

35

پیام احرار

مسئول عملیات ابنیه فنی

فوق دیپلم عمران

84

 

 

8

36

محمدشریف کریمی

نقشه برداری پلها وابنیه فنی

کارشناسی  عمران

94

 

 

1