شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

احداث پل زر آباد

6 دهانه 20 متری و راه های طرفین

 

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان 

مشاور: مهندسین مشاور طاق و پایه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروزه:

شروع پروژه: 93/06/01

پایان پروژه: 94/03/15

 

حجم بتن: 14206متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 36 عدد

شمع های در جا ریز: 85 عدد

حجم خاکبرداری و پی کنی: 502000 متر مکعب

آرماتور بندی: 363000 کیلوگرم

آهن آلات: 1022000 کیلوگرم