شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث پل بزرگ بندینی

به طول 300 متر 15 دهانه 20 متری و راه های طرفین

کارفرما: اداره کل راه و ترابری ایرانشهر

مشاور: مهندسین مشاور طاق و پایه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه:

شروع پروژه: 89/01/15

افتتاح پروژه: 94/12/20

حجم بتن: 20710 مترمکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 80 عدد

شمع های در جا ریز: 56 عدد

حجم خاکریزی : 234000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 107950 متر مکعب

آرماتور بندی و آهن آلات: 1000000 کیلوگرم