شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه ملی احداث پل بزرگ کهیر

به طول 400 متر و راه های طرفین 20 دهانه 20 متری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری ایرانشهر

مشاور: مهندسین مشاور طاق و پایه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروزه:

شروع پروژه: 87/07/01

پایان پروژه: 89/12/29

 

حجم بتن: 15000 متر مکعب

حجم خاکریزی: 150.000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 750000 متر مکعب

آرماتور بندی و آهن آلات: 1.200.000 کیلوگرم