شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه ملی احداث بیر

به طول 140 متر و 7 دهانه 20 متری و راه های طرفین

کارفرما: اداره کل راه و ترابری ایرانشهر

مشاور: مهندسین مشاور طاق و پایه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروزه:

شروع پروژه: 87/10/01

پایان پروژه: 89/08/27

 

حجم بتن: 9000 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 42 عدد

شمع ها در جا ریز: 56 عدد

حجم خاکریزی: 110.000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 100.000 متر مکعب

آرماتور بندی و آهن آلات: 480.000 کیلوگرم