شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث پل سرگان

به طول 100 متر 5 دهانه 20 متری و راه های طرفین 

کارفرما: اداره کل راه و ترابری ایرانشهر

مشاور: مهندسین مشاور طاق و پایه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروزه:

شروع پروژه: 88/02/01

پایان پروژه: 89/08/27

 

حجم بتن: 6500 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 30 عدد

شمع های در جاریز: 52 عدد

حجم خاکریزی: 150.000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 700000 متر مکعب

آرماتور بندی و آهن آلات: 400000 کیلوگرم