شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث عملیات راهسازی قطعه 1 محور نیریز-خرامه

به طول 25 کیلومتر   

کارفرما: اداره کل راه و ترابری فارس

مشاور: مهندسین مشاور اتحاد راه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه:

شروع پروژه: 86/12/06

پایان پروژه: 87/10/01

 

حجم خاکریزی: 225000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 9000 متر مکعب