شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث پل شور سیرجان

به طول 135 متر 6 دهانه 22/5 متری و راه های طرفین

کارفرما: اداره کل راه و ترابری هرمزگان

مشاور: مهندسین مشاور هگزا

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه:

شروع پروژه: 84/03/21

پایان پروژه: 85/11/30

 

حجم بتن: 3200 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 30 عدد

حجم خاکریزی: 100400 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 290000 متر مکعب

آرماتور بندی و آهن آلات: 470000 کیلوگرم