شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث پل بزرگ گچین

به طول 450 متر 15 دهانه 30 متری و دیوار های حفاظتی

کارفرما: اداره کل راه و ترابری هرمزگان

مشاور: مهندسین مشاور هگزا

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه:

شروع پروژه: 80/01/01

پایان پروژه:83/03/30

 

حجم بتن: 13950 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 75 عدد

شمع های در جاریز: 101 عدد شمع

حجم خاکریزی: 310000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 450000 متر مکعب

آرماتور بندی و آهن آلات: 1920000 کیلوگرم