شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث پل حاجی آباد

6 دهانه 30 متری و راه های طرفین

کارفرما: اداره کل راه و ترابری هرمزگان

مشاور: اداره کل راه و ترابری هرمزگان

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه:

شروع پروژه: 78/12/15

پایان پروژه:81/10/15

 

حجم بتن: 7500 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 30 عدد