شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث پل بزرگ رابچ

به طول 500 متر 25 دهانه 20 متری و راه های طرفین

کارفرما: اداره کل راه و ترابری ایرانشهر

مشاور: مهندسین مشاور طاق و پایه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه:

شروع پروژه: 90/04/28

پایان پروژه:92/12/22

 

حجم بتن: 52500 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 150 عدد

شمع های در جاریز: 300 عدد 

حجم خاکبرداری و پی کنی: 463000 متر مکعب

وزن آرماتور: 4650000 کیلوگرم

وزن آهن آلات: 2255000 کیلوگرم