شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه تعمیرات ابنیه فنی محور کنارک- چابهار

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان س و ب

پیمانکار: شرکت امید بتون