شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

کارفرما: اداره کل راه و ترابری بوشهر

مشاور: مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروژه: 

شروع پروژه: 83/08/25

پایان پروژه: 86/10/15

 

حجم بتن: 10000 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 20 عدد

حجم خاکریزی: 190000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 280000 متر مکعب

آرماتوربندی و آهن آلات: 395000 کیلوگرم