شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان س و ب

مشاور: مهندسین مشاور طاق و پایه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

حجم بتون: 10000 متر مکعب

تعداد تیرهای پیش ساخته: 54 عدد

قالب بندی: 12000 متر مربع

آرماتور بندی: 920000 کیلوگرم

حجم خاکبرداری و پی کنی: 12000 متر مکعب

حفاری شمع ها: 2500 متر طول