شرکت امید بتون :: راه سازی ، ابنیه فنی

پروژه احداث قطعه یک محور کاروان- کهیر

به طول 52 کیلومتر

کارفرما: اداره کل راه و ترابری ایرانشهر

مشاور: مهندسین مشاور طاق و پایه

پیمانکار: شرکت امید بتون

 

مشخصات فنی پروزه:

شروع پروژه: 91/06/30

پایان پروژه: 95/04/15   

 

شامل پل بزرگ کاروان :

به طول 270 متر

حجم خاکریزی:1.300.000 متر مکعب

حجم خاکبرداری ترانشه: 2.400.000 متر مکعب

عملیاب ساب بیس 550.000 مترمکعب

تعداد ابنیه فنی: 170 دستگاه پل و آبرو